ثبت نام دوره مجازی کنترل خشم آغاز شد

ثبت نام دوره مجازی کنترل خشم آغاز شد

ثبت نام مجازی دوره کنترل خشم آغاز شد.

زمان برگزاری : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

مهلت ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید 

– پی بردن به ماهیت خشم اهمیت و اثرات آن
– درک تفاوت بین احساسات منفی و رفتار منفی
– شناسایی علایم هشدار دهنده خشم
– شناخت عوامل برانگیزاننده خشم
– نقش ارزیابی شناختی در ایجاد خشم
– آشنایی با روش های فوری و بلند مدت کنترل خشم
– کسب توانایی کنترل خشم در موقعیت های مختلف