دوره آموزشی مجازی : ویژه بانوان

دوره آموزشی مجازی : ویژه بانوان

♨️دوره آموزشی مجازی : ویژه بانوان

🔹موضوع: مراقبت در دوران یائسگی
🔻مهلت ثبت نام : ۹۹/۱۲/۱۶
✅تاریخ برگزاری: ۹۹/۱۲/۲۹

⏰ساعت کلاس:۱۶ الی۱۹

🔻جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید:

 

************************************