🔷 بازسازی آشپزخانه مهمانسرای شماره ١ شهرک توحید

🔷 بازسازی آشپزخانه مهمانسرای شماره ١ شهرک توحید

مدیر اجرایی مجتمع مسکونی پارس جم از بازسازی آشپزخانه مهمانسرای شماره ١ شهرک توحید خبر داد.

✍دکتر محمدی گفت : نظر به برنامه های بهبود مد نظر مدیریت اجرایی در سال ١۴٠٠، بازسازی آشپزخانه مهمانسرای توحید که بیش از ٢۵ سال از قدمت آن می گذرد در دستور کار قرار گرفت.

♨️مدیر اجرایی ضمن بازدید از روند اجرای کار صورت یافته طبق برنامه زمان بندی، از همکاران محترم مستغلات توحید بویژه واحد ساختمانی که در انجام بهینه فرآیندها نظارت لازم را داشته اند تقدیر و تشکر نمودند.

🔺قابل ذکر است کهمحل سرو غذا در ماه های قبل بازسازی اساسی و در سرویس قرار گرفت.