حضور کارگروه منابع انسانی وزارت نفت در مجتمع مسکونی پارس جم

حضور کارگروه منابع انسانی وزارت نفت در مجتمع مسکونی پارس جم

کارگروه تخصصی پیگیری مسایل جامعه پیمانکاری، قراردادمستقیم، رسمی و خانواده های کارکنان ساکن روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه در مجتمع مسکونی پارس جم حضور پیدا کردند

بازرسان وزارت نفت 6

به گزارش روابط عمومی، پس از سفر مقام عالی وزارت نفت و نماینده هیات دولت به منطقه جم، مقرر گردید که کارگروهی از نمایندگان ۴ شرکت اصلی به منظور دریافت گزارش حوزه منابع انسانی به متطقه عملیاتی عسلویه و جم تشکیل گردد.

🔶 گفتنی است: نمایندگان ۴ شرکت اصلی، در روز گذشته با حضور در منطقه ویژه از نزدیک مسایل نیروهای انسانی را بررسی نمودند.

♦️دکتر محمدی تصریح کرد: در آخرین روز هفته، مجتمع مسکونی پارس جم میزبان این نمایندگان در دفتر مدیر اجرایی و سالن آمفی تئاتر بودند.

♨️پس از برگزاری جلسه، نمایندگان دغدغه ها و چالش های مدیریت اجرایی، خانواده ها و جامعه نیروی انسانی را از نزدیک شنیده و مقرر شد تا گزارشی تدوین و به وزیر محترم نفت ارایه گردد.

 

بازرسان وزارت نفت 4

 

بازرسان وزارت نفت 2

بازرسان وزارت نفت 3

 

بازرسان وزارت نفت 5