گزارش سه ماهه دوم واحد روابط عمومی و امور فرهنگی

گزارش سه ماهه دوم واحد روابط عمومی و امور فرهنگی

فعالیت های واحد روابط عمومی و امور فرهنگی مجتمع مسکونی پارس جم در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰

علیرضا جهانگیری زاده، مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی مجتمع مسکونی پارس جم گفت : با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم مجوز برگزاری کلاس های حضوری توانستیم با استفاده از بستر فضای مجازی و تشکیل بعضی از کلاس های آموزشی در رشته های مختلف فرهنگی و هنری با رعایت پروتکل های بهداشتی در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته روند بهتری برای ارائه خدمات به ساکنین داشته باشیم .