سالن ورزشی شهید نادر مهدوی بازگشایی شد

سالن ورزشی شهید نادر مهدوی بازگشایی شد

🥋برنامه زمانبندی سالن ورزشی شهید نادر مهدوی / منطقه شهید تندگویان
🔺جودو
🔸ژیمناستیک پسران / دختران
🔺بازی های هدفمند کودکان