ارتباط با مدیر اجرایی

ارتباط با مدیر اجرایی

شماره تلفن دفتر مدیر اجرایی مجتمع مسکونی پارس جم : – ۰۷۷۳۱۶۸۴۶۵۲-۰۷۷۳۱۶۸۴۶۵۱

شماره فاکس دفتر مدیر اجرایی : ۰۷۷۳۱۶۸۴۶۵۰

آدرس : شهرک توحید / فرهنگسرای توحید