منابع مرحله مقدماتی مسابقات « بهار در بهار»

منابع مرحله مقدماتی مسابقات « بهار در بهار»

ثبت نام مرحله مقدماتی مسابقات « بهار در بهار » فرزندان، همسران و کارکنان شرکت ملی گاز ایران در شرکت های پارس جنوبی، فجر جم و مجتمع مسکونی پارس جم آغاز شد .

منابع مسابقات بهار در بهار کارکنان و همسران 

۱- تفسیر سوره مبارکه حجر ( رشته مفاهیم قرآن کریم )کارکنان و همسران

۲- پیام امام-جلد سوم ( خطبه های ۷۶-۸۳ )رشته مفاهیم نهج البلاغه ( کارکنان و همسران )

———————————————————————————————————————

منابع مسابقات بهار در بهار فرزندان کارکنان

۱- تفسیر سوره حجرات_استاد قرائتیرشته مفاهیم قرآن کریم / گروه ۳ فرزندان متوسطه اول هفتم، هشتم ، نهم

۲-نصایح پدرانهرشته مفاهیم نهج البلاغه گروه ۳ فرزندان متوسطه اول هفتم ، هشتم، نهم

۳-مقدماتی-تفسیر سوره مبارکه یوسفرشته مفاهیم قرآن کریم / گروه ۴ فرزندان متوسطه دوم ( دهم تا پیش دانشگاهی / فرزندان گروه ۵ عالی دانشجویان مقاطه مختلف تحصیلی و طلاب حوزوی

۴- پیام امام-جلد سوم ( خطبه های ۷۶-۸۳ )رشته مفاهیم نهج البلاغه / فرزندان گروه ۴ و ۵