گزارش سه ماه دوم امور هماهنگی مجتمع گاز پارس جنوبی در شهرک

گزارش سه ماه دوم امور هماهنگی مجتمع گاز پارس جنوبی در شهرک

علی ملایی، رئیس امور هماهنگی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: طی ماه های گذشته اقدامات بسیار خوبی در راستای آمادگی جهت ارائه خدمات مطلوب بشرح زیر در یخش های مختلف اعم از رستوران و سینما انجام شده که به زودی شاهد بهره برداری این مراکز خواهیم بود.


ملایی با اشاره به اینکه این خدمات به واسطه شیوع بیماری کرونا و آئین نامه ستاد مبارزه با کرونا تعطیل شده بود، گفت: دراین مدت فرصت بسیار خوبی برای تعمیر، بازسازی و تجهیز این اماکن ایجاد شد تا در زمان بازگشایی بتوانیم خدمات شایسته ای به خانواده های ساکن و همشهریان عزیز ارائه نماییم.

🔺خرید نصب ۲ دستگاه تلویزیون در سالن غذاخوری و رستوران شهید تندگویان
🔹نصب دیوارپوش در بخش توزیع غذا
🔺سرویس و تعمیرکولرهای سالن غذا خوری و آشپزخانه
🔹تقاضاگذاری و خرید تجهیزات رستوران های مجتمع
🔺تعمیر، تجهیز و پیگیری راه اندازی مجدد سینما و تهیه پیش نویس قراداد جدید خرید فیلم
🔸ارائه خدمات اسکان و غذا به میهمانان مجتمع مسکونی و واحدهای اداری
🔺پشتیبانی از جلسات اداری در سالن کنفرانس
🔹تهیه و پیگیری خریدها و ملزومات اداری واحدهای مختلف
🔺تعویض درب سردخانه های زیرصفر
🔹تقاضا و تاییدیه و پیگیری خرید های واحد آموزش
🔺تقاضا و تاییدیه و پیگیری خرید های ملزومات موسسه نسیم
🔹تقاضا و تاییدیه و پیگیری مجدد خرید های ملزومات رستورانهای مجتمع