آرمیتا امینی نویسنده دو کتاب علمی تخیلی

آرمیتا امینی نویسنده دو کتاب علمی تخیلی

✍️آرمیتا امینی دو کتاب علمی تخیلی به تحریر درآورده است

📙آرمیتا امینی دختر نوجوان ۱۲ ساله فرزند جهانگیر امینی ساکن در مجتمع مسکونی پارس جم دو کتاب علمی تخیلی با نام سلول دانا ۱ و ۲ به زبان ساده و قابل فهم برای کودکان با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با عملکرد سلول بنیادین و ایجاد انگیزه جهت یادگیری بیشتر در مورد سلول های بنیادین به تحریر درآورده است.

ناشر : پارلاق قلم