کسب نشان اولین جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست

کسب نشان اولین جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست

*کسب نشان اولین جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست توسط مجتمع مسکونی پارس جم*

♦️نشان وجدان محیط زیست، اولین و تنها جایزه رسمی غیردولتی در سطح ملی در حوزه محیط زیست است که با قضاوت از نگاه مردم به عملکرد منتج از وجدان پاک و اندیشه‌های سبز انسانی اهداء می‌شود.

♦️عملکرد زیست محیطی اعلامی از طرف شرکت کنندگان در جشنواره که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا انتهای سال ۱۴۰۰ انجام شده بود تا صد امتیاز ارزش گذاری شده و از طرف تیم داوری ، میزان اثرگذاری عملکرد بر کیفیت و کمیت محیط زیست در سطح ملی و استانی و شهرستانی و ناحیه ای امتیاز دهی که در این راستا برندگان به پنج سطح ملی، استانی، شهرستانی و نامزد دریافت نشان وجدان محیط زیست و شایسته تقدیر تقسیم و از آنان قدردانی گردید.

در این جشنواره سعید محمدی، مدیر اجرایی مجتمع مسکونی پارس جم نشان اولین جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست را دریافت نمود.

✍️در این دوره بیش از ۸۵۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی با دبیرخانه ارتباط گرفته اند که پس از بررسی اسناد، حدود ۷۰ نفر در یکی از سطوح پنجگانه برندگان جشنواره انتخاب شدند.