گزارش تصویری/ برگزاری مانور بهداشتی در مجتمع مسکونی پارس

گزارش تصویری/ برگزاری مانور بهداشتی در مجتمع مسکونی پارس

برگزاری مانور بهداشتی در مجتمع مسکونی پارس

(دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱)

مانور بهداشتی با سناریو آلودگی بیولوژیک منابع آب با همکاری HSE سازمان منطقه ویژه پارس، مجتمع گاز پارس جنوبی و شرکت نفت و گاز ظهر امروز ۱۳ تیرماه، با حضور نیروهای بهداشت درمان، آتش نشانی و امدادی در مجتمع مسکونی پارس جم برگزار شد.

مانور بهداشتی 20
مانور بهداشتی 19
مانور بهداشتی 18
مانور بهداشتی 17
مانور بهداشتی 15
مانور بهداشتی 14
مانور بهداشتی 13
مانور بهداشتی 12
مانور بهداشتی 11مانور بهداشتی 9
(دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱) ۲۰:۴۸

مانور بهداشتی با سناریو آلودگی بیولوژیک منابع آب با همکاری HSE سازمان منطقه ویژه پارس، مجتمع گاز پارس جنوبی و شرکت نفت و گاز ظهر امروز ۱۳ تیرماه، با حضور نیروهای بهداشت درمان، آتش نشانی و امدادی در مجتمع مسکونی پارس جم برگزار شد.


مانور بهداشتی 8
مانور بهداشتی 7
مانور بهداشتی 5
مانور بهداشتی 3
مانور بهداشتی 2
مانور بهداشتی 1