نتایج مسابقات قرآن و نهج البلاغه فرزندان، همسران و کارکنان فجر جم

نتایج مسابقات قرآن و نهج البلاغه فرزندان، همسران و کارکنان فجر جم

مرحله مقدماتی مسابقات قرآن و نهج البلاغه فرزندان، همسران و کارکنان فجر جم در تاریخ های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ دیماه برگزار گردید.

گفتنی است لیست نفرات برتر اول تا سوم هر  رشته در مرحله مقدماتی چهاردهمین  و بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم و نهج البلاغه بهار در بهار در رشته های مختلف بشرح زیر می باشد.