نتایج مسابقات بهار در بهار فرزندان،همسران و کارکنان پارس جنوبی

نتایج مسابقات بهار در بهار فرزندان،همسران و کارکنان پارس جنوبی

نفرات اول تا سوم مرحله مقدماتی مسابقات بهار در بهار فرزندان، همسران و کارکنان پارس جنوبی مشخص شدند.

مرحله مقدماتی مسابقات قرآن و نهج البلاغه بهار در بهار طی روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ دیماه در مجتمع مسکونی پارس جم برگزار گردید.