نگاه ویژه به کادر آموزشی و افزایش سطح آموزش مدارس شهرک

نگاه ویژه به کادر آموزشی و افزایش سطح آموزش مدارس شهرک

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در بازدید از مراکز آموزشی شهرک‌های مسکونی پارس جنوبی گفت: توجه به مدارس مسکونی کارکنان ، افزایش سطح آموزش و انگیزه کادر فعال مدارس در اولویت نخست قرار دارد.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی، در ادامه پیگیری‌های امور شهرک مسکونی مجتمع، روز شنبه ( ۸ بهمن‌ماه) احمد باهوش، مدیرعامل به همراه مدیران و مسئولین شهرک از مدارس در سطح شهرک بازدید نمودند.
احمد باهوش، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در بازدید از مدارس شهرک مسکونی بیان کرد: افزایش سطح آموزش و یادگیری دانش‌آموزان فرزندان کارکنان و ارتقاء وضعیت موجود مراکز اموزشی از اولویت های نخست این مجموعه می‌باشد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۳ هزار و ۸۶۶ دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس دولتی و غیر دولتی شهرک پارس جم مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد دانش‌آموز، ۱۶۶۰ نفر از فرزندان کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی را تشکیل می‌دهند.

باهوش در مدارس تلاش، هدف، چراغ اندیشه یک و دو و مدرسه آفرینش تصریح کرد: نگاه ویژه‌ی به کادر آموزشی خواهیم داشت و مسائل و مشکلات مطرح شده معلمان و کادر آموزشی را در چارچوب قانونی تا حصول نتیجه‌ی نهایی و مطلوب دنبال خواهیم کرد.

در این بازدید که از ساعات اولیه صبح روز شنبه تا ساعت ۱۲ انجام شد رئیس روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی، رئیس مستغلات مجتمع، سرپرست واحد آموزش شهرک‌های مسکونی مجتمع، مشاور مدیرعامل مجتمع در امور بانوان، احمد باهوش، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی را همراهی کردند.

رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید

رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید