انتصاب هاشمی خواه بعنوان سرپرست خدمات اداری و رفاهی

انتصاب هاشمی خواه بعنوان سرپرست خدمات اداری و رفاهی

سعید محمدی، مدیر اجرایی مجتمع مسکونی پارس جم طی حکمی سرکار  خانم هاجر هاشمی خواه کارمند شماره ۵۸۴۵۵۵ را بعنوان سرپرست خدمات اداری و رفاهی این مجتمع منصوب کرد.

متن حکم

نظر به تعهد، تخصص و شایستگی سرکار عالی و با عایت به جدیت در انجام وظایف سازمانی، از تاریخ صدور این حکم به سمت «سرپرست خدمات اداری و رفاهی مجتمع مسکونی پاس جم» منصوب می شوید. امید که با استعانت از الطاف ایزدمنان و با تلاش و همکاری کارکنان آن واحد در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

فرصت را غنیمت شمرده و از خدمات ارزنده جناب آقای سید ایمان موسوی زاده در دوران تصدی مسئولیت فوق کمال تشکر و امتنان را داشته و آرزوی توفیق روز افزون ایشان را از خداوند متعال خواستارم.