معرفی واحد آموزش مجتمع مسکونی پارس جم

واحد آموزش مجتمع مسکونی پارس جم واحدهای زیر را راهبری و مدیریت می کند . 

مدارس ، مهد کودک ها ، آموزش خانواده، آموزش کارکنان

************************************************

سرپرست آموزش مجتمع مسکونی پارس جم  : محبوبه غفاری 

مدرک تحصیلی : مهندسی شیمی 

سابقه کار : شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 

تلفن : ۴۵۳۴ -۳۱۶۸-۰۷۷    دفتر آموزش :  ۴۵۳۵ -۳۱۶۸-۰۷۷

آدرس : منطقه شهید تندگویان – جنب مسجدالنبی «س»

 

سوابق کاری :