کتابخانه / ویدئوکلوب

کتابخانه / ویدئوکلوب

کتابخانه های مجتمع مسکونی پارس جم / واقع در فرهنگسرای توحید / شامل کتابخانه عمومی / کودک . ویدئو کلوب / تالار انجمن ها / سالن های مطالعه

کتابدار : سرکار خانم یودابه کلانتری

کتابدار : سرکار خانم آزاده باقری

تلفن : ۰۷۷۳۱۶۷۵۹۳۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

 

کتابدار کتابخانه کودک

سرکار خانم سهیلا حیدری

تحصیلات :

سابقه کار :

تلفن :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویدئو کلوب

تالاار انجمن ها

مسئول : سرکار خانم باران حسینی