سمعی و بصری

سمعی و بصری

واحد سمعی و بصری

 

کارشناس روابط عمومی 

نام ونام خانوادگی : اورمزد جعفری

تحصیلات: کارشناس ارشد گرافیگ

سابقه کار: ۱۲ سال

تلفن: ۰۷۷۳۱۶۸۵۹۹۳

وظایف :

تهیه عکس و فیلم از فعالیتهای  سازمان و ایجاد آرشیو سمعی و بصری

برگزاری جشن ها و مراسماتمختلف فرهنگی و مذهبی

تهیه و طراحی بنر، تراکت، لوح و حکم های سازمانی

 

 

 

**********

 

کارشناس سمعی و بصری

مسعود تقوی

تحصیلات :

تلفن ۰۷۷۳۱۶۸۵۴۱۰

وظایف:

برگزاری جشن ها و برنامه های فرهنگی و هنری

صدا و تصویر برداری از برنامه ها و جشن ها

 

محل استقرار: فرهنگسرای توحید