واحد ارتباط با رسانه

واحد ارتباط با رسانه

واحد ارتباط با رسانه 

خبرنگار : گودرز هوشمند

تحصیلات: لیسانس روابط عمومی / گرایش افکار سنجی

سابقه کار: ۲۱ سال

تلفن دفتر : ۰۷۷۳۱۶۸۵۹۸۲

همراه شرکتی : ۰۹۳۰۶۴۷۹۳۲۹

پست الکترونیک : houshmand.g@gmail.com

محل استقرار : فرهنگسرای توحید

وظایف:

  • مدیریت سایت اطلاع رسانی مجتمع مسکونی پارس جم
  • مدیریت کانال ها و فضای مجازی
  • ارتباط با رسانه های شرکتی و غیر شرکتی