معرفی مدیریت

مجتمع مسکونی پارس جم واقع در استان بوشهر-شهرستان جم – راهبری خدمات رسانی به خانواده های کارکنان شرکت های پالایش گاز فجر جم ، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC ) ،نفت و گاز پارس ، منطقه عملیاتی نار و کنگان ، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر ، گمرک، اداره گاز جم و خطوط لوله را بعهده دارد .

     مدیر اجرایی مجتمع مسکونی پارس جم :

   تلفن دفتر : ۱ -۴۶۵۰ -۰۷۷۳۱۶۸    فاکس : ۰۷۷۳۱۶۸۴۶۵۲

   تلفن پیغام گیر: ۴۶۵۵  – ۰۷۷۳۱۶۸

  پست الکترونیک : ‏    

   —     صندوق پستی : ۳۳۹-۷۵۵۸۱

مهندس سعید محمدی کارمند اسبق شرکت پالایش گاز فجر جم – تحصیلات: دانشجوی دکتری برق / قدرت

– مهندس ارشد تعمیرات برق

-+ کمیته ها و کارگروه های عضو

— عضو کمیته فنی و بازرگانی کالا ( ۹۰ تا ۹۴)

— دبیرکمیته طرح تکریم  ( ۹۳ تا ۹۶ )

— دبیر کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ( ۹۳ تا ۹۶ )

— دبیر کمیته مدیریت دارائیهای فیزیکی ( ۹۵ تا ۹۶ )

— نماینده مدیریت در استقرار  ISO55000 ( 96 تا ۹۷ )

— رابط آموزش تعمیرات برق ( ۹۲ تا ۹۷  )

— عضو و دبیر هست پژوهش برق ابزار دقیق ( ۹۵ تا ۹۷  )

*+ فعالیت های پژوهشی

 +ارسال مقاله به کنفرانس داخلی،علمی و پژوهشی

+- پذیرش ۲ مقاله بصورت ارایه در چهارمین همایش تولید پایدار گاز

+-مقام برگزیده چهارمین همایش تولید پایدار گاز با  موضوع ارزیابی دارائیهای فیزیکی در شرکت پالایش از فجر جم