واحد بازرگانی/ خرید

سرپرست  واحد بازرگانی / خرید مجتمع مسکونی پارس جم

سرپرست : محمود مظفریان

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

سوابق کاری: ۹ سال / کارمند اداره خرید شرکت مجتمع گا پارس جنوبی

تلفن مستقیم : ۰۷۷۳۷۶۸۹۶۰۰

فکس : ۰۷۷۳۱۶۸۵۹۱۶

آدرس: شهرستان جم – مجتمع مسکونی پارس جم – فرهنگسرای توحید/ واحد بازرگانی / خرید

وظایف و اختیارات:

واحد بازرگانی / خرید مجتمع مسکونی پارس جم، زیر مجموعه شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی می باشد که فرآیند زنجیره تامین کالای این مجتمع را مستقیما زیر نظر واحد مدیریت بازرگانی پارس جنوبی با همکاری مدیریت اجرایی مجتمع مسکونی پارس جم تحت اختیار دارد.

پیگیری مستمر تامین کالای مورد نیاز مجتمع مسکونی پارس جم در زمان مناسب و قیمت مناسب

نگهداری اطلاعات مربوط به منابع عرضه کالا به منظور اخذ پیشنهادات فنی- مالی و نهایتا انتخاب فروشنده

ایجاد هماهنگی با سایر واحدها به منظور تعیین میزان و تنظیم برگ درخواست خرید

ترخیص و هماهنگی با متقاضی جهت ارسال اقلام به ایشان