حمل و نقل مجتمع

رئیس: کامران عطری

مدرک تحصیلی : لیسانس مکانیک

  تلفن :۴۵۴۰-۳۱۶۸ -۰۷۷      —  فاکس : ۴۰۰۷ – ۳۱۶۸ – ۰۷۷

 

محل استقرار : منطقه توحید – فرهنگسرای توحید

 

— سامانه پیامک حمل و نقل :   ۵۰۰۰۲۲۲۳۱۴۹

 

وظایف محوله به حمل ونقل مجتمع :

– انجام سرویس های ویژه خانواده ها در مجتمع و به شهر جم و بالعکس ،

— انجام سرویس دهی به کارکنان شاغل در مجتمع  ،

— نظارت بر حسن انجام سرویس های برون شهری