برنامه ریزی و کنترل پروژه

سرپرست :عبدالجلیل اسدی
✅عبدالجیل اسدی متولد ١٣۵۶ زاده شهر جم

  • دارای مدرک کارشناسی مدیریت صنعتی
  • ١٠ سال سابقه کاری در شرکت های نفت و گاز عسلویه و جم
    🔸عبدالجلیل اسدی ۶ سال در سازمان صنعت و معدن و تجارت شهرستان جم فعالیت داشتند.
    ✅ در حال حاضر سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه