ایمنی و HSE

سرپرست واحد : حسن قاسمی 

  شماره دفتر سرپرست : ۴۰۴۷-۴۰۴۶

  فاکس :۴۰۴۷-۷۷۳۱۶۸

  اتاق کنترل : ۴۱۵۰

   شماره کارشناس محیط زیست : ۴۰۳۴

   کارشناس بهداشت :  ۴۰۴۹       ****     کارشناس ایمنی : ۴۳۰۷

    خط آتش از منطقه شهید تندگویان :         ۱۲۵#           

   خط آتش ازمنطقه توحید و ۳۷۲ واحدی : ۱۲۵

اهداف و خط مشی :

اهدافHSE ترازهایی از عملکرد ایمنی بهداشت حرفه ای شرکت توسعه است که خود را مقید به دستیابی به آنها می داند و برای دستیابی به آنها پیش بینی های لازم را انجام می دهد.

شکیل کمیسیون و کارگروههای HSE و پیشگیری در سطح مجتمع مسکونی پارس جم .
برگزاری دوره های آموزش HSE در سطح مجتمع مسکونی پارس جم.
طرح ریزی و اجرای بازرسی های HSE از سطوح مختلف در سطح مجتمع مسکونی پارس جم .
ایجاد و اشاعه فرهنگ HSE از طریق اطلاع رسانی ، تهیه فیلم ، عکس ، پوستر و بروشور در سطح مجتمع مسکونی پارس جم.
تعامل و ایجاد ارتباطات منظم و مستمر با سایر سازمانها در سطح شهرستان و مجتمع مسکونی پارس جم .

اهداف HSE:

•         کاهش  تعداد ریسکهای نامطلوب و غیرقابل قبول  به کل ریسکهای شناسایی شده .

•     انجام اقدامات پیشگیرانه از بروز حوادث انسانی ، تجهیزاتی و زیست محیطی از طریق بهبود سیستم جمع آوری آمار شبه حوادث (Near Miss) .

•         افزایش آمادگی واکنش در شرایط اضطراری در اماکن اداری ،تاسیسات و واحد ها .

•         بهبود و افزایش سطح آگاهی کارکنان کارگاه ها و پیمانکاران در زمینه HSE .

•         ارتقاء و بهبود نتایج معاینات ادواری و کنترل سلامت پرسنل کارکنان در سطح مجتمع مسکونی پارس جم .

•         صرفه جویی در انرژی و مدیریت  پسماند و انجام بهبود های مورد نیاز در اماکن و واحدها .

//////////////////////////////////
واحد ایمنی
دردرجه اول هدف عمده فعالیت های واحد ایمنی پیشگیری از وقوع حوادث و حفظ سلامت نیروی انسانی و تجهیزات می باشد که این مهم با انجام بازدیدهای مستمر از نقاط مختلف جهت شناسائی ، کنترل یا حذف خطرات، گسترش فرهنگ ایمنی و ارتقاء سطح آن با انجام فعالیتهای آموزشی و فرهنگی حاصل می شود.

بهداشت محیط

کنترل عواملی از محیط که به نحوی بر روی سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی انسان تأثیر داشته و یا خواهد داشت و این عوامل. در شرایط اقلیمی ، اجتماعی و صنعتی مختلف متفاوت است .

نظر به اینکه حفظ و تأمین بهداشت و سلامت جامعه در گرو ارائه خدمات گسترده و مطلوب بهداشتی می باشد . در این راستا واحد بهداشت محیط در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری ، روستایی و خانه های بهداشت خدماتی با اهداف ذیل انجام می دهد .

هدف کلی:

ارتقاء سطح سلامتی جامعه و کاهش بیماری های منتقله و واگیردار از طریق برنامه های بهسازی محیط روستاها با همکاری های درون بخشی و برون بخشی و نیز جلب مشارکتهای مردمی

اهداف اختصاصی:

۱- کاهش بیماریهای ناشی از دفع غیر بهداشتی فضولات و فاضلاب و زباله

۲- ارتقاء ایمنی غذا و سلامت مصرف کننده از طریق کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

۳- اجرای برنامه های مبارزه با ناقلین حشرات و جوندگان و سگهای ولگرد بمنظور پیشگیری از بیماریهای خطرناک

۴- ارتقاء وحفظ سلامتی در نقاط روستایی از طریق اجرای برنامه های سالم سازی و بهسازی منابع آب _ دفع بهداشتی مدفوع_جمع اوری و دفع بهداشتی فاضلابها وآبهای سطحی _ جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات حیوانی و…

۵- بهبود شرایط بهداشت محیطی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و بیمارستان

۶- حفظ سلامت و ارتقاء سطح بهداشت عمومی از طریق نظارت بر آب شرب ونمونه برداری میکروبی وشیمیایی وکلر سنجی و بازدید از تاسیسات آب شرب شهر وروستاها

۷- اجرای برنامه عملیات بهداشت محیط روستاها وبهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس روستایی و….