خدمات اداری و رفاهی

واحد خدمات اداری و رفاهی :

  سرپرست : هاجر هاشمی خواه / کارمند شماره ۵۸۴۵۵۵

تلفن مستقیم : ۵۹۶۵-۰۷۷۳۱۶۸

تلفکس دفتر : ۵۹۷۴-۰۷۷۳۱۶۸

محل استقرار : فرهنگسرای توحید

———————-

 

 

معرفی : هاجر هاشمی خواه، دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی

سوابق کاری قبلی : مسئول آموزش خانواده شهرک ،

سرپرست واحد برنامه ریزی مجتمع مسکونی پارس جم 

مشاور مدیر عامل شرکت فجر جم در امور بانوان